Adapter sayfasında veri çekme & gönderme

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

Merhaba ,

Adapter sayfamda EditText ‘ lere veri çekiyorum ve o verileri webService deki sorgumla tekrar set edip göndermem lazım ( UPDATE işlemi )

Ama debug yaptığım zaman editText lerin içini null görüyor

EditText lerim İD ye göre geliyor örn:

select * from db where @id = id

Request.addProperty("id", kullanici_id);

Verilerim sorunsuz şekilde geliyor

İD : 62

kAdi : k

PW : p

Name : gg

yine aynı Adapter Sayfamda verilerin update işlemini gerçekleştireceğim

bknz :

  holder.btn_garsonGuncelle.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
      @Override
      public void onClick (View v)
      {
        EditText update_kullanici_adi,update_kullanici_isim,update_kullanici_sifre;

        update_kullanici_adi = (EditText)holder.findViewById(R.id.edit_update_kullanici_adi);
        update_kullanici_isim = (EditText)v.findViewById(R.id.edit_update_kullanici_isim);
        update_kullanici_sifre = (EditText)v.findViewById(R.id.edit_UpdategarsonSifre);

        String kadi=update_kullanici_adi.getText().toString();
        String pw= update_kullanici_sifre.getText().toString();
        String name=update_kullanici_isim.getText().toString();


        new updateGarsonASYNC(kadi,pw,name).execute();

      }
private class updateGarsonASYNC extends AsyncTask<Void,Void,Void>
  {

    private String kullaniciadi,sifre,isim;

    public updateGarsonASYNC(String kullaniciadi, String sifre, String isim){

      this.kullaniciadi=kullaniciadi;
      this.sifre=sifre;
      this.isim=isim;
    }

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
    }

    @Override
    protected Void doInBackground(Void... params)
    {
      SoapObject soapObject=new SoapObject(NameSpace.NAMESPACE, Methods.getGarsonUpdate);
     // soapObject.addProperty("id" , kullanici_id);
      soapObject.addProperty("kullanici_adi",kullaniciadi);
      soapObject.addProperty("sifre", sifre);
      soapObject.addProperty("kullanici_isim",isim);
      soapSerializationEnvelope.dotNet = true;
      soapSerializationEnvelope.implicitTypes=true;
      soapSerializationEnvelope.setOutputSoapObject(soapObject);
      try
      {
        httpTransport.call(Actions.getGarsonUpdate, soapSerializationEnvelope);
      }
      catch (IOException e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
      catch (XmlPullParserException e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
      return null;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(Void aVoid) {
      return ;
    }


  }

 

NullPointerException veriyor ..

Cevaplandı 0
Android 4 sene 1 Cevap 683 görüntüleme Junior 0

Yazar HakkındaJunior

Bende 1 lira vardı. Sende 1 lira vardı. Paraları değiştirdik, yine 1 liramız var. Bende 1 bilgi sende 1 bilgi vardı. Bilgileri değiştirdik şimdi sende 2 bende 2 bilgi var. İşte Paylaşım Ruhu Budur.

Beni Takip Et

Cevap ( 1 )

 1. bestekarx

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  Merhaba ,
  sorun çözüldü .
  Adapter Sayfamda tanımladığım EditText leri Activity sayfamda tanımladım .

  En iyi cevap

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .