ANDROİD – MENU İSLEM

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal
package com.yazicianf.hesaplama

import android.os.Bundle
import com.google.android.material.snackbar.Snackbar
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.view.Menu
import android.view.MenuItem

import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
import kotlinx.android.synthetic.main.content_main.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    setSupportActionBar(toolbar)

    fab.setOnClickListener { view ->    System.exit(0)
    }  }

  override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {

    menuInflater.inflate(R.menu.menu_main, menu)
    return true  }

  override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    var s1=etSayi1.text.toString().toInt()
    var s2 = etSayi2.text.toString().toInt()

    return when (item.itemId) {
      R.id.topla -> {
        tvSonuc.text ="$s1 + $s2 = ${s1+s2}"        true}

      R.id.cıkar -> {tvSonuc.text ="$s1 - $s2 = ${s1-s2}"        true      }

      R.id.carp -> {tvSonuc.text ="$s1 * $s2 = ${s1*s2}"        true      }
      R.id.bol -> {tvSonuc.text ="$s1 / $s2 = ${s1/s2}"        true      }
      R.id.sil -> {tvSonuc.text =null        etSayi1.text.clear()
        etSayi2.text.clear()
        true      }
      else -> super.onOptionsItemSelected(item)
    }
  }
}
---------------

main menü

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  tools:context="com.yazicianf.hesaplama.MainActivity">
  <item    android:id="@+id/topla"    android:orderInCategory="2"    android:title="@string/Topla"    android:icon="@drawable/topla"    app:showAsAction="always" />
  <item    android:id="@+id/cıkar"    android:orderInCategory="2"    android:title="@string/Çıkar"    android:icon="@drawable/cikar"    app:showAsAction="always" />
  <item    android:id="@+id/carp"    android:orderInCategory="2"    android:icon="@drawable/carp"    android:title="@string/Çarp"    app:showAsAction="always" />
  <item    android:id="@+id/bol"    android:icon="@drawable/bolme"    android:orderInCategory="2"    android:title="@string/Böl"    app:showAsAction="always" />
  <item    android:id="@+id/sil"    android:icon="@drawable/silme"    android:orderInCategory="1"    android:title="@string/sil"    app:showAsAction="always" />
</menu>
0
Android 6 ay 0 Cevap 148 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.