Android Studio Kotlin – RadioGroup Kullanımı

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal
radioGroup.setOnCheckedChangeListener { radioGroup, i ->
  var s1=txtSayı1.text.toString().toInt()
  var s2= txtSayi2.text.toString().toInt()

  when(i){
    R.id.rbtnTopla->txtSonuc.text="$s1 + $s2 ="+(s1+s2)
    R.id.rbtnÇıkar->txtSonuc.text="$s1 - $s2 ="+(s1-s2)
    R.id.rbtnÇarp->txtSonuc.text="$s1 * $s2 ="+(s1*s2)
    R.id.rbtnBöl->txtSonuc.text="$s1 / $s2 ="+(s1/s2)
    R.id.rbtnTemizle->{
      txtSonuc.text=null
      txtSayı1.text=null
      txtSayi2.text=null    }}
0
Android 6 ay 0 Cevap 135 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.