ANDROİD STUDİO – RESİM LİSTESİ – GÖRSEL DEĞİŞTİRME- EKRAN GEÇİŞ

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

values string.xml’de liste oluşturulur.

<resources>
  <string name="app_name">My Application</string>

  <string-array name="Liste">
    <item>Ev</item>
    <item>Araba</item>
    <item>Ucak</item>
    <item>Telefon</item>
  </string-array>
</resources>

————————————————————————————

res – drawable’a Görseller eklenir.

—————————————————————————————
1.EKRAN
SADECE ListWiew Kullanılıyor.

var listeDizi = resources.getStringArray(R.array.Liste)
var listeAdapter= ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.
simple_list_item_1,listeDizi)
listele.adapter=listeAdapter

listele.setOnItemClickListener { adapterView, view, i, l ->
var intent=Intent([email protected],ekran2::class.java)
  intent.putExtra("indis",i)
  startActivity(intent)
}

--------------------------------------------------
2.EKRAN
1 imageview - 3 buton - 1 textview
var i:Int=intent.getIntExtra("indis",0)
var ResimDizisi=resources.getStringArray(R.array.Liste)
var resimler= arrayListOf(R.drawable.ev,R.drawable.araba,
R.drawable.ucak,R.drawable.telefon)ivResim.setImageResource(resimler[i])
tvSonuc.text=ResimDizisi[i]
btnIleri.setOnClickListener {
 i = i + 1
 if (i > 3){ i = 0}
 tvSonuc.text = ResimDizisi[i]
 ivResim.setImageResource(resimler[i])
}
btnGeri.setOnClickListener {
 i = i - 1
 if (i < 0) { i = 3}
 tvSonuc.text = ResimDizisi[i]
 ivResim.setImageResource(resimler[i])
}
btnRandom.setOnClickListener {
var random = Math.random()*4
i=random.toInt()
tvSonuc.text = ResimDizisi[i]
ivResim.setImageResource(resimler[i])
}
ivResim.setOnClickListener {
i = i + 1
if (i > 3){ i = 0}
tvSonuc.text = ResimDizisi[i]
ivResim.setImageResource(resimler[i])
}
0
Android 6 ay 0 Cevap 189 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.