android studio webviev geçiş reklamı yardım

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal
import android.app.ProgressDialog;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import android.widget.Toast;

import com.google.android.gms.ads.*;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  WebView webView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);


    AdView mAdView = (AdView) findViewById(R.id.adView);
    AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
    mAdView.loadAd(adRequest);

    webView=(WebView)findViewById(R.id.webView);

    webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
    webView.loadUrl(\"http://www.xxxx.com/m\");

    final ProgressDialog progressDialog=ProgressDialog.show(this, \"Uygulama\", \"Yükleniyor\", true);
    progressDialog.show();

    webView.setWebViewClient(new WebViewClient(){
      @Override
      public void onPageFinished(WebView view, String url) {
        super.onPageFinished(view, url);
        Toast.makeText(MainActivity.this, \"Sayfa yüklendi\", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        progressDialog.dismiss();
      }

      @Override
      public void onReceivedError(WebView view, int errorCode, String description, String failingUrl) {
        super.onReceivedError(view, errorCode, description, failingUrl);

        Toast.makeText(MainActivity.this, \"Bir hata oluştu!\", Toast.LENGTH_SHORT);
        progressDialog.dismiss();
      }
    });
  }


  @Override
  public void onBackPressed()
  {
    if(webView.canGoBack()){//eğer varsa bir önceki sayfaya gidecek
      webView.goBack();
    }else{//Sayfa yoksa uygulamadan çıkacak yada önceki activity\'e dönecek
      super.onBackPressed();
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Bu kodlara altaki kodları sırası ile eklemeye çalışıtığımda sürekli hata alıyorum eklemeye çalıştığım kodlar

InterstitialAd InterstitialAds;
InterstitialAds = new InterstitialAd(this);
InterstitialAds.setAdUnitId(“ca-app-pub-6962729892665331/4688xxxxxx”);
reklamiYukle();

InterstitialAds.setAdListener(new AdListener() {
@Override
public void onAdClosed() {
super.onAdClosed();
}
@Override
public void onAdLoaded() {
super.onAdLoaded();
InterstitialAds.show();
}
});
}
private void reklamiYukle() {
AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder()
.addTestDevice(AdRequest.DEVICE_ID_EMULATOR)
.build();
InterstitialAds.loadAd(adRequest);
}
}

Bi yardım edermisiniz

Devam Ediyor 0
Android 4 sene 1 Cevap 677 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern

Cevap ( 1 )

 1. Taha Kırca

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  Aldığın hata nedir ?

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.