Android Veritabanı Delete

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

Merhaba ,

RecyclerView.Adapter ımda imagebutton\’a tıklandığında tıklanan verinin ID alıp veritbanındaki DELETE methoduma göndermesini istiyorum ama ID yi alamadım ve aldıktan sonra neyi çalıştıracağım.. onBindViewHolder kod parçacığım

 @Override
  public void onBindViewHolder(final ViewHolder holder,final int position)
  {
     final WebItem s = list_garson.get(position);
    holder.txt_garson_isim.setText(list_garson.get(position).getLog_kullaniciIsim());
   //  holder.txt_garson_kullaniciAdi.setText(list_garson.get(position).getLog_kullaniciAdi());
   //  holder.txt_garson_sifre.setText(list_garson.get(position).getLog_sifre());

    holder.btn_garsonuSil.setImageResource(R.drawable.delete);
    holder.btn_garsonuSil.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v)
      {

        Bundle args = new Bundle();
        args.putInt(\"id\", s.getKullanici_id());


      }
    });

  }

btn_garsonuSil e tıklandığında id yi alıp aşağıdaki gibi ASYNC nin çalışmasını istiyorum

 

 private class addGarsonASYNC extends AsyncTask<Void,Void,Void>
  {

    private String id;

    addGarsonASYNC(String id){
      this.id = id;
    }    @Override
    protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
    }

    @Override
    protected Void doInBackground(Void... params)
    {
      SoapObject soapObject=new SoapObject(NameSpace.NAMESPACE, Methods.getGarsonAdd);

      soapObject.addProperty(\"id\", id.toString ());

      soapSerializationEnvelope.dotNet = true;
      soapSerializationEnvelope.implicitTypes=true;
      soapSerializationEnvelope.setOutputSoapObject(soapObject);
      try
      {
        httpTransport.call(Actions.getGarsonAdd, soapSerializationEnvelope);
      }
      catch (IOException e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
      catch (XmlPullParserException e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
      return null;
    }    @Override
    protected void onPostExecute(Void aVoid) {
      return ;
    }
  }

 

Cevaplandı 0
Android 4 sene 1 Cevap 642 görüntüleme Junior 0

Yazar HakkındaJunior

Bende 1 lira vardı. Sende 1 lira vardı. Paraları değiştirdik, yine 1 liramız var. Bende 1 bilgi sende 1 bilgi vardı. Bilgileri değiştirdik şimdi sende 2 bende 2 bilgi var. İşte Paylaşım Ruhu Budur.

Beni Takip Et

Cevap ( 1 )

 1. Taha Kırca

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  Id’yi orda değil global olarak set ediceksin. İtem’e tıklanınca Id’nin değerini atıcaksın ve asynctask’ı çağıracaksın. Asynctask’ın içinde Id değerini alıp sunucuna göndereceksin ve işlemlerini yapıcaksın.

  AsyncTask dersimizi incelemelisin.

  https://www.mobilhanem.com/android-http-post-ve-asynctask-kullanimi/

  En iyi cevap

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .