Column count doesn’t match value count at row 1

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

Merhabalar.

PHP ile bir resimli konu ekleme sayfası hazırladım.Ancak sql her eklemeye calistiğimda

Notice: Only variables should be passed by reference in C:\laragon\www\lspd\production\sabekle.php on line 38

Notice: Only variables should be passed by reference in C:\laragon\www\lspd\production\sabekle.php on line 45
Column count doesn’t match value count at row 1

Hatalarını alıyorum.Ancak, İşlem sırasında gönderilen Resim başarıyla sunucuda saklanıyor.

PHP Kodları :

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
	<title>Ürün Ekleme</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
	<input type="text" name="adsoyad">Ad Soyad<br>
		<input type="text" name="kgm">Kişiyi Giren Memur<br>
		<input type="text" name="tel">Telefon<br>
		<input type="text" name="calisyer">Çalıştığı Yer<br>
		<input type="file" name="resim">Resim<br>
		<input type="text" name="kimlikno">Kimlik No<br>
		<input type="text" name="olaydetay">Olay Detayları<br>
		<input type="submit" value="Kaydet">
		   </form>
</body>
</html>
<?php
require('veritabani_baglantisi.php');
$kontrol = require('oturum_denetle.php');
if($kontrol === false) {
	header('Location:login.php');
	exit();
}
if(!$_POST) exit();
	$db = @new mysqli('localhost', 'root', '1234', 'lspd');
	if ($db->connect_errno) die('Bağlantı Hatası:'. $db->connect_error);

		#Tablo veri karakter yapısı
		$db->set_charset("utf8");

		#Formdan yüklenicek ürün resmini kontrol edelim ve ona göre yükleyelim
		$izin_verilen = array("gif", "pjpeg", "jpeg", "jpg", "png", "x-png");

		#TYPE bilgisi yani image gif gibi bilgiyi / işaretinden parçalayalım
		$tip = end(explode("/", $_FILES["resim"]["type"]));

		#image gif gibi bilgiden gif elde ettik izin verilenlerin içinde varmı
		if(!in_array($tip, $izin_verilen)) die('Hatalı Dosya');

		#Resim adını düzenleyelimdosya.gif gibi bilgiden gif elde ediyoruz
		#bu bilgiye time ekleyerek dosya adını 13123213.gif yapıyoruz
		$resim_ad =time(). '.'.end(explode(".", $_FILES['resim']["name"]));

		#Herşey yolunda olduğuna göre move upload ile yüklemeyi yapıyoruz
		move_uploaded_file($_FILES["resim"]["tmp_name"], './'. $resim_ad);

		#Prepare ile SQL Sorgusu hazırlıyoruz.
		$stmt = $db->prepare("INSERT INTO sablar VALUES(NULL,?,?,?,?,?,?,?)") OR die($db->error);

		#? İçin veri tiplerini ve değişkenleri tanımlayalımö
		$stmt->bind_param('sssssss', $_POST['adsoyad'], $_POST['kgm'], $_POST['telefon'], $_POST['calisyer'], $resim_ad, $_POST['kimlikno'], $_POST['olaydetay']);

		#execute ile sorguyu çalıştıralım
		$stmt->execute();
		#kayıt durumunu güncelleyelim
		echo ($db->sqlstate=="00000")
		? $db->affected_rows . ' kayıt eklendi'
		: 'Hata oldu.Kayıt eklenmedi';
		#Bağlantıyı sonlandıralım
		$db->close();
		?>

38.Satır :

		$tip = end(explode("/", $_FILES["resim"]["type"]));

45.Satır

		$resim_ad =time(). '.'.end(explode(".", $_FILES['resim']["name"]));

 

0
Php 2 sene 0 Cevap 573 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.