java.lang.Object java.util.List.get(int)’ on a null object reference Hatası

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

Bir internet sitesinin mobile uygulamasını yazmaya çalışıyorum.Resimleri çekme kısmında retrofit kullanıyorum.

NullPointerExeption Hatası peşimi bırakmıyor.Bu işlere yeni başladığım için hatanın tam olarak nerde ve ne olduğunu da bulamıyorum yardım edebilecek olan var mı

//logcat

java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke interface method ‘java.lang.Object java.util.List.get(int)’ on a null object reference
at Example.RecyclerAdapter$1.onResponse(RecyclerAdapter.java:76)

//Adapter classı

 

public void onBindViewHolder(final RecyclerView.ViewHolder holder, final int position) {
  final Model object= new Model(dataset.get(position));
  

  ((ImageTypeViewHolder) holder).title.setText(object.title);
  final Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
      .baseUrl(baseURL)
      .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
      .build();
  final ImageArray services = retrofit.create(ImageArray.class);
  Call<List<Image>> call = services.getimageinfo(String.valueOf(object.id));
  call.enqueue(new Callback<List<Image>>() {
    @Override
    public void onResponse(Call<List<Image>> call, Response<List<Image>> response) {

//Alttaki satır 76.satır   
   String url=response.body().get(position).getGuid().getRendered();
      Log.e("url",url);
     notifyItemChanged(position, object);


    }
Cevaplandı 0
Android 2 sene 1 Cevap 880 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern


Beni Takip Et

Cevap ( 1 )

 1. CepHanem

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  Sorunu çözdüm teşekkürler.

  En iyi cevap

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.