Kullanıcıgnın girmiş olduğu cümle içindeki sesli ve sessiz harflerin toplamını veren programı yazınız. Ayıca program en fazla sesli harf mi sessiz harf mi var , yoksa eşit sayıda sesli ve sessiz harf olup olmadığını gösterecektir.

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

sesliler=0
sessizler=0
sessiz=”bcçdfgğhjklmnprsştvyzBCÇDFGĞHJKLMNPRSŞTVYZ”
sesli=”aeiıoöuüAEİIOÖÜU”
toplam=(sesliler+sessizler)
kelimeler=str(input(“BİR KELİME GİRİNİZ”))
for harf in kelimeler:
if harf in sesli:
sesliler=sesliler+1
print(“SESLİ HARFLERİN SAYISI”,sesliler)
for harf in kelimeler:
if harf in sessiz:
sessizler=sessizler+1
print(“SESSİZ HARFLERİN SAYISI”,sessizler)

0
Python 1 sene 0 Cevap 305 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.