resimler acılmıyor java bilen ler yardım edin

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

#genel
{
width: 100%;
height: 740px;
background-color: blue;
position: relative;
left: -8px;
top: -8px;
}
#banner
{
width: 80%;
height: 20%;
background-color: black;
position: absolute;
left: 10%;
top: 5%;
}
#orta
{
width: 80%;
height: 50%;
background-color: white;
position: absolute;
left: 10%;
top: 25%;
}
#footer
{
width: 80%;
height: 20%;
background-color: yellow;
position: absolute;
left: 10%;
top: 75%;
}
#diller
{
position: absolute;
right: 0px;
}
#sol_menu
{
position: absolute;
left: 0px;
top: 0px;
width: 20%;
height: 100%;
background-color: pink;
}
#icerik
{
position: absolute;
left: 20%;
top: 0px;
width: 80%;
height: 100%;
background-color: grey;
}
.resim
{
width: 150px;
height: 150px;
overflow: hidden;
}

.row > .column {
padding: 0 8px;
}

.row:after {
content: “”;
display: table;
clear: both;
}

.column {
float: left;
width: 25%;
}

/* The Modal (background) */
.modal {
display: none;
position: fixed;
z-index: 1;
padding-top: 100px;
left: 0;
top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
overflow: auto;
background-color: black;
}

/* Modal Content */
.modal-content {
position: relative;
background-color: #fefefe;
margin: auto;
padding: 0;
width: 90%;
max-width: 1200px;
}

/* The Close Button */
.close {
color: white;
position: absolute;
top: 10px;
right: 25px;
font-size: 35px;
font-weight: bold;
}

.close:hover,
.close:focus {
color: #999;
text-decoration: none;
cursor: pointer;
}

.mySlides {
display: none;
}

.cursor {
cursor: pointer;
}

/* Next & previous buttons */
.prev,
.next {
cursor: pointer;
position: absolute;
top: 50%;
width: auto;
padding: 16px;
margin-top: -50px;
color: white;
font-weight: bold;
font-size: 20px;
transition: 0.6s ease;
border-radius: 0 3px 3px 0;
user-select: none;
-webkit-user-select: none;
}

/* Position the “next button” to the right */
.next {
right: 0;
border-radius: 3px 0 0 3px;
}

/* On hover, add a black background color with a little bit see-through */
.prev:hover,
.next:hover {
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
}

/* Number text (1/3 etc) */
.numbertext {
color: #f2f2f2;
font-size: 12px;
padding: 8px 12px;
position: absolute;
top: 0;
}

img {
margin-bottom: -4px;
}

.caption-container {
text-align: center;
background-color: black;
padding: 2px 16px;
color: white;
}

.demo {
opacity: 0.6;
}

.active,
.demo:hover {
opacity: 1;
}

img.hover-shadow {
transition: 0.3s;
}

.hover-shadow:hover {
box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);
}
table :hover
{
z-index: 20;
}

RESİMLER

// Get the modal
var modal = document.getElementById(‘myModal’);

// Get the button that opens the modal
var btn = document.getElementById(“myBtn1”);

// Get the element that closes the modal
var span = document.getElementsByClassName(“close”)[0];

// When the user clicks the button, open the modal
btn.onclick = function() {
modal.style.display = “block”;
}

// When the user clicks on (x), close the modal
span.onclick = function() {
modal.style.display = “none”;
}

// When the user clicks anywhere outside of the modal, close it
window.onclick = function(event) {
if (event.target == modal) {
modal.style.display = “none”;
}
var btn2 = document.getElementById(“myBtn2”);

// When the user clicks the button, open the modal
btn2.onclick = function() {
modal.style.display = “block”;
}
var btn3 = document.getElementById(“myBtn3”);

// When the user clicks the button, open the modal
btn3.onclick = function() {
modal.style.display = “block”;
}
var btn4 = document.getElementById(“myBtn4”);

// When the user clicks the button, open the modal
btn4.onclick = function() {
modal.style.display = “block”;
}
}
var slideIndex = 1;
showSlides(slideIndex);

function plusSlides(n) {
showSlides(slideIndex += n);
}

function currentSlide(n) {
showSlides(slideIndex = n);
}

function showSlides(n) {
var i;
var slides = document.getElementsByClassName(“mySlides”);
var dots = document.getElementsByClassName(“demo”);
var captionText = document.getElementById(“caption”);
if (n > slides.length) {slideIndex = 1}
if (n < 1) {slideIndex = slides.length}
for (i = 0; i < slides.length; i++) {
slides[i].style.display = "none";
}
for (i = 0; i < dots.length; i++) {
dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", "");
}
slides[slideIndex-1].style.display = "block";
dots[slideIndex-1].className += " active";
captionText.innerHTML = dots[slideIndex-1].alt;
}

0
JavaScript 2 sene 0 Cevap 343 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.