Sınırsız Kategori Hk

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

PHP pdo üzerinden sınırsız alt kategori yapmaya çalışıyorum, sınırsız alt kategori işlemim başarılı.
Diğer aşamam ise blog sayfalarımda virgülle ayırdığım kategorilerimi ayırdıktan sonra çağırıp inputlarla checked etmek.
Blog sayfalarımda birden çok kategori seçebilme özelliği bıraktım ve bunları kategori idlerimi “,” ile ayırdım fakat sıra bunu checked etmeye gelince başarılı olamadım.
Yardımınızı rica ederim.

<?php


/// Blog sayfalarımda Çekilen Virgülü idleri ayırma ///
$id_deger = $_GET['id'];
$Veri2 = $db->prepare("SELECT * FROM blog WHERE blog_id = ?");
$Veri2->bindParam(1, $id_deger, PDO::PARAM_INT);
$Veri2->execute();
$cikti2 = $Veri2->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
$kat_al = $cikti2['kategori_id'];

$bolunenler = explode(',', $kat_al);
$sayi = count($bolunenler);
for($i=0; $i < $sayi; $i++)
{

echo $bolunenler[$i];

}
//////////////////////////////////////////////////////////


/////////////////// KATEGORİ VE ALT KATEGORİLERİ LİSTELEME ////////////////
function KATEGORI_LISTELE_GENEL($kategori_id = 0, $string = 1){

GLOBAL $db;

$PDO_Query = $db -> prepare("SELECT * FROM blog_kategorileri WHERE ana_kategori_id = ?");
$PDO_Query -> execute([$kategori_id]);
$PDO_Query = $PDO_Query -> fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);foreach($PDO_Query as $PDO_Data){


///////// ÖNCE ANA KATEGORİLERİ LİSTELESİN ////////////
if($PDO_Data -> ana_kategori_id == 0){

echo '<div class="title_menu" style="width: 805px; margin-bottom: 0px;">';
/// altta $sonuc olan yerlere virgüllü idlerin gelmesi gerekki checked yapabilisin,
echo '<input type="checkbox"'; if($sonuc == $PDO_Data -> kategori_id ){ echo 'checked="checked"';} echo 'name="category[]" value="'.$PDO_Data -> kategori_id.'" />'.$PDO_Data -> kategori_adi.'';
echo '</div>';

}else{
////////// ANA KATEGORİNİN ALTI VARSA ONU LİSTELESİN /////
echo '<div class="title_menu" style="width: 805px; margin-bottom: 0px;">'.str_repeat("&nbsp;&nbsp;&nbsp;",$string).'<img src="img/icon/subcategories.png" alt="" />';
echo '<input type="checkbox"'; if($sonuc == $PDO_Data -> kategori_id ){ echo 'checked="checked"';} echo 'name="category[]" value="'.$PDO_Data -> kategori_id.'" />»&nbsp;'.$PDO_Data -> kategori_adi.'';
echo '</div>';

}

KATEGORI_LISTELE_GENEL($PDO_Data -> kategori_id, $string + 1);

}

}

KATEGORI_LISTELE_GENEL();
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


?>

 

0
Php 3 ay 0 Cevap 66 görüntüleme Intern 1

Yazar HakkındaIntern

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.