Uzun metinleri parse ederken durduruldu hatası

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

merhaba arkadaşlar json ile mysql veri tabanından veri çekiyorum kısa metinlerde problem yok metinler uzun olunca program kendini kapatıp gene açmaktadır sorunu nasıl giderebilirim
 
 
 http://pastebin.com/Qg50cMmg
 
asynctask  sınıfını  Yukardaki Gibi Kullanmaktayım  Program Herhangi bir hata vermemekte ancak konuların çok olduğu bir kategoride herhangi bir başlığı açtığımda program önce anasayfaya gönmekte bir süre sonrada kendini kapatmaktadır

Devam Ediyor 0
Android 5 sene 4 Cevap 944 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern

Cevaplar ( 4 )

 1. Avatar

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  Uygulama crash olduğunda LogCat çıktısını paylaşabilir misin?

 2. Avatar

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

   Merhaba Hocam LogCat Çıktısı
   
  E/dalvikvm: Could not find class ‘android.app.AppOpsManager’, referenced from method com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil.zza
  E/cat_id: 24E/com.parse.PushService: The Parse push service cannot start because Parse.initialize has not yet been called. If you call Parse.initialize from an Activity’s onCreate, that call should instead be in the Application.onCreate. Be sure your Application class is registered in your AndroidManifest.xml with the android:name property of your <application> tag.

 3. Avatar

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  [crayon-5796124129748451392764/]
  [crayon-5796124129750785466692/]

 4. Avatar

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  [crayon-5796124129389979761066/]

  private class MyTask extends AsyncTask<String, Void, String> {

   

          ProgressDialog progressDialog;

   

          @Override

          protected void onPreExecute() {

              super.onPreExecute();

              progressDialog = new ProgressDialog(ActivityNewsListByCategory.this);

              progressDialog.setMessage(“Yükleniyor…”);

              progressDialog.setCancelable(false);

              progressDialog.show();

          }

   

          @Override

          protected String doInBackground(String… params) {

              return JsonUtils.getJSONString(params[0]);

          }

   

          @Override

          protected void onPostExecute(String result) {

              super.onPostExecute(result);

   

              if (null != progressDialog && progressDialog.isShowing()) {

                  progressDialog.dismiss();

              }

   

              if (null == result || result.length() == 0) {

                  Toast.makeText(getApplicationContext(), “İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin !!”, Toast.LENGTH_SHORT).show();

              } else {

   

                  try {

                      JSONObject mainJson = new JSONObject(result);

                      JSONArray jsonArray = mainJson.getJSONArray(JsonConfig.CATEGORY_ARRAY_NAME);

                      JSONObject objJson = null;

                      for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {

                          objJson = jsonArray.getJSONObject(i);

   

                          ItemNewsList objItem = new ItemNewsList();

   

                          objItem.setCId(objJson.getString(JsonConfig.CATEGORY_ITEM_CID));

                          objItem.setCategoryName(objJson.getString(JsonConfig.CATEGORY_ITEM_NAME));

                          objItem.setCategoryImage(objJson.getString(JsonConfig.CATEGORY_ITEM_IMAGE));

                          objItem.setCatId(objJson.getString(JsonConfig.CATEGORY_ITEM_CAT_ID));

                          objItem.setNewsImage(objJson.getString(JsonConfig.CATEGORY_ITEM_NEWSIMAGE));

                          objItem.setNewsHeading(objJson.getString(JsonConfig.CATEGORY_ITEM_NEWSHEADING));

                          objItem.setNewsDescription(objJson.getString(JsonConfig.CATEGORY_ITEM_NEWSDESCRI));

                          objItem.setNewsDate(objJson.getString(JsonConfig.CATEGORY_ITEM_NEWSDATE));

   

                          list.add(objItem);

                      }

   

                  } catch (JSONException e) {

                      e.printStackTrace();

                  }

                  for (int j = 0; j < list.size(); j++) {

   

                      object = list.get(j);

   

                      array_cat_id.add(object.getCatId());

                      str_cat_id = array_cat_id.toArray(str_cat_id);

   

                      array_cat_name.add(object.getCategoryName());

                      str_cat_name = array_cat_name.toArray(str_cat_name);

   

                      array_cid.add(String.valueOf(object.getCId()));

                      str_cid = array_cid.toArray(str_cid);

   

                      array_image.add(String.valueOf(object.getNewsImage()));

                      str_image = array_image.toArray(str_image);

   

                      array_title.add(String.valueOf(object.getNewsHeading()));

                      str_title = array_title.toArray(str_title);

   

                      array_desc.add(String.valueOf(object.getNewsDescription()));

                      str_desc = array_desc.toArray(str_desc);

   

                      array_date.add(String.valueOf(object.getNewsDate()));

                      str_date = array_date.toArray(str_date);

   

                  }

   

                  setAdapterToListview();

              }

   

          }

      }

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.