webview uygulama hatası

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

Bir video izleyerek webview uygulaması yapmaya çalıştım, aşağıda belirttiğim kodlar hata veriyor. En azından neyden kaynaklandığı hakkında bir fikir verebilir misiniz ?

Hatalı kısımları büyük harfle yazdım:

 final ProgressDialog progressDialog = ProgressDialog.SHOW(CONTEXT: this, getResources().getString(R.string.app_name),
        getResources().getString(R.string.yukleniyor), İNDETERMİNATE: true);
@OVERRİDE
        public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap bitmap) {
          super.ONPAGESTARTED(view, url, bitmap);
@OVERRIDE
        public void onPageFinished(WebView webView, String url) {
          super.ONPAGEFINISHED(webView, url);
          progressDialog.dismiss();
@OVERRIDE
        public void onLoadResource(WebView webView, String url) {

          super.ONLOADRESOURCE(myWebView, url);
@OVERRIDE
        public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView webView, String url) {

          frameLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
          myWebView.loadUrl(url);
          return true;

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <WebView

    android:id="@+id/webview"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
     />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <FrameLayout
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_width="match_parent">
      android:id="@+id/framelayout"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="3dp"
      android:background="tranparent">

      <ProgressBar
        android:id="@+id/progress_horizontal"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="10dp"
        style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
        android:layout_gravity="top"
        android:progress="20"
        android:background="@android:color/transparent"
        android:progressDrawable="@drawable/custom_progress" />    </FrameLayout>


  </LinearLayout>

</RelativeLayout>

MainActivity.java

package com.example.enwacwebview;
import androidx.appcompat.app.ActionBar;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.net.ConnectivityManager;
import android.net.NetworkInfo;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.webkit.WebChromeClient;
import android.webkit.WebView;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;

import java.util.Objects;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  String url;
  WebView myWebView;
  Boolean connected = false;

  private ProgressBar mProgressBar;
      private FrameLayout frameLayout;


  @SuppressLint("SetJavaScriptEnabled")
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    url = getResources().getString(R.string.url);

    ActionBar actionBar = getSupportActionBar();
    assert actionBar != null;
    actionBar.hide();


    final ProgressDialog progressDialog = ProgressDialog.show(context: this, getResources().getString(R.string.app_name),
        getResources().getString(R.string.yukleniyor), indeterminate: true);

    frameLayout = findViewById(R.id.framelayout);
    mProgressBar = findViewById(R.id.progress_horizontal);
    mProgressBar.setMax(100);

    myWebView = findViewById(R.id.webview);

    myWebView.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {

      public void onProgressChanged(WebView webView, int progress) {

        frameLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
        mProgressBar.setProgress(progress);

        setTitle("Yükleniyor");

        if (progress == 100) {

          frameLayout.setVisibility(View.GONE);
          setTitle(webView.getTitle());

        }

        super.onProgressChanged(webView,progress);
      }

    });


    ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);

    assert connectivityManager != null;
    connected = Objects.requireNonNull(connectivityManager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_MOBILE)).getState() == NetworkInfo.State.CONNECTED || connectivityManager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI).getState() == NetworkInfo.State.CONNECTED;

    if (connected) {

      myWebView.setWebChromeClient(new WebChromeClient());
      myWebView.loadUrl(url);
      myWebView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
      mProgressBar.setProgress(0);
      progressDialog.show();

      myWebView.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {


        @Override
        public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap bitmap) {
          super.onPageStarted(view, url, bitmap);

        }

        @Override
        public void onPageFinished(WebView webView, String url) {
          super.onPageFinished(webView, url);
          progressDialog.dismiss();
        }

        @Override
        public void onLoadResource(WebView webView, String url) {

          super.onLoadResource(myWebView, url);


        }

        @Override
        public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView webView, String url) {

          frameLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
          myWebView.loadUrl(url);
          return true;


        }
      });

    }

      if (!connected) {

        final Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), resid: "Lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }

    }
  }


AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  package="com.example.enwacwebview">

  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:fullBackupContent="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme"
    tools:ignore="AllowBackup">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
0
Android 5 ay 0 Cevap 167 görüntüleme Intern 2

Yazar HakkındaIntern

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.