Multiple dex files define hatası için yardım

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

app gradle dosyamı veriyorum:

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 25
  buildToolsVersion '25.0.0'
  defaultConfig {
    applicationId "com.deneme.denemetr"
    minSdkVersion 15
    targetSdkVersion 25
    versionCode 3
    versionName '1.0'
    manifestPlaceholders = [manifestApplicationId     : "${applicationId}",
                onesignal_app_id        : "a33fe5ea-af7e-4bb3-a4bd-cbd79d171225",
                onesignal_google_project_number: "140623208906"]
    testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
    debug {
      debuggable false
    }
  }
  productFlavors {
  }
}

dependencies {
  compile fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
  androidTestCompile('com.android.support.test.espresso:espresso-core:2.2.2', {
    exclude group: 'com.android.support', module: 'support-annotations'
  })
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:25.0.1'
  compile 'com.android.support:design:25.0.1'
  compile 'com.onesignal:OneSignal:3.4.3'
  compile 'com.google.android.gms:play-services-gcm:10.2.1'
  compile 'com.google.android.gms:play-services-analytics:10.2.1'
  compile 'com.google.android.gms:play-services-location:10.2.1'
  compile 'com.android.support:support-v4:25.0.1'
  compile 'com.google.firebase:firebase-ads:9.6.1'
  compile 'com.google.firebase:firebase-messaging:9.6.1'
  testCompile 'junit:junit:4.12'
}
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

proje gradle:

// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.

buildscript {
  repositories {
    jcenter()

  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.2'
    classpath 'com.google.gms:google-services:3.0.0'
    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }
}

allprojects {
  repositories {
    jcenter()
  }
}

task clean(type: Delete) {
  delete rootProject.buildDir
}

 

aldığım hata

 

Error:Execution failed for task ‘:app:transformClassesWithDexForDebug’.
> com.android.build.api.transform.TransformException: com.android.ide.common.process.ProcessException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.android.dex.DexException: Multiple dex files define Lcom/google/android/gms/internal/zzaqc;

 

 

hatanın kaynağını bulamadım onun için apk derleyemiyorum. yardımcı olabilecek

Cevaplandı 0
Android 3 sene 2 Cevap 677 görüntüleme Intern 0

Yazar HakkındaIntern

Cevaplar ( 2 )

 1. Taha Kırca

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  Bu soruda aynı hata ile karşılasan arkadas vardı inceleyebilirsin.
  https://sorucevap.mobilhanem.com/sorular/onesignal-sorunu/

  En iyi cevap
 2. Avatar

  Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  teşekkürler sorunu giderdim

Cevap bırak

Gözat

KOD PAYLAŞIRKEN DİKKAT!!!!

HTML kod paylaşmak için

<pre class="html">HTML KOD</pre>
XML kod paylaşmak için
<pre class="xml">XML KOD</pre>
Diğer dillerde(php,java,android,javasvript,c# vs..) kod paylaşmak için
<pre>KOD</pre>
tagları arasında paylaşmayı unutmayın.